Support & Downloads

Quisque actraqum nunc no dolor sit ametaugue dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consyect etur adipiscing elit.

s f

Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
foton@qodeinteractive.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

Курс - IT Business Analysis

Подобри бизнес процесите чрез курса бизнес анализатор

Информация за курса

Продължителност

2 месеца, 2 сесии на седмица

Лекции

Всеки вторник и четвъртък, по 3 часа на сесия, от 19:00 до 22:00 часа

Формат

Онлайн с възможност за хибриден модел на преподаване

Цена

800 лева (вкл. ддс)

(възможност за разсрочено плащане)

График

01/10/2023 - 12/01/2024

Записването е отворено

16/01/2024

Стартиране на курса

07/03/2024

Приключване на курса

01/10/2023 – 12/01/2024

Записването е отворено

01/10/2023 – 12/01/2024
16/01/2024

Започване на курса

16/01/2024
07/03/2024

Приключване на курса

07/03/2024

Защо IT Business Analysis?

f

Разбиране на бизнес процесите

Ще научетите как функционират различните бизнес процеси в различни видове организации. Изучават се текущите методи и процедури, за да се идентифицират възможностите за подобрение и оптимизация.

a

Проектиране на решения

Бизнес анализаторите са отговорни за проектирането на подходящи решения за предизвикателствата, пред които е изправена организацията. Те трябва да бъдат способни да формулират практични и иновативни стратегии за подобрение.

a

Мост между Бизнес и Технология

Главната роля на IT бизнес анализатора е да преведе бизнес нуждите и изискванията в технически термини и да създаде мост между бизнес стратегиите и технологичните възможности, като улесни ефективната комуникация между бизнес екипите и екипите по разработка на софтуер, за да се осигури създаването на продукти и услуги, които отговарят на бизнес целите и изискванията на клиентите.

f

Разбиране на бизнес процесите

Ще научетите как функционират различните бизнес процеси в различни видове организации. Изучават се текущите методи и процедури, за да се идентифицират възможностите за подобрение и оптимизация.

a

Проектиране на решения

Бизнес анализаторите са отговорни за проектирането на подходящи решения за предизвикателствата, пред които е изправена организацията. Те трябва да бъдат способни да формулират практични и иновативни стратегии за подобрение.

a

Умения в Областта на Данните

Работата на бизнес анализатора включва обработка и анализ на големи количества данни. Те трябва да са умели в това да извличат смислена информация от данни и да предоставят ценни препоръки.

За кого е подходящ курса?

Нашият курс по IT Business Analysis е подходящ за:

 • Курсът е подходящ както за младши специалисти или наскоро завършили студенти в бизнес, икономика, информационни технологии или подобни специалности,
 • Системни анализатори, програмисти или технически специалисти, които искат да преодолеят техническия аспект и да се научат да разбират по-добре бизнес страната на проектите.
 • Мениджъри, консултанти, маркетинг специалисти и други професионалисти, които искат да развият уменията си в областта на бизнес анализа.
 • Всеки, които иска да стартира свой бизнес или вече работят в стартъп обстановка и искат да разберат по-добре бизнес процесите и изискванията.
 • Специалисти, работещи в областта на управлението на проекти, които искат да допълнят своите умения с бизнес аналитични знания.

Независимо дали сте опитен професионалист в областта на business analyst или пък идвате от не-технически сфери като финанси, човешки ресурси, или сте собственик на бизнес, който управлява голям обем от процеси и комуникация с хора – то този курс е създаден специално за вас. 

Структура на курса

Разбиране какво представлява Бизнес Анализ и каква стойност предоставя - 1 седмица

 • Разбиране на ключовите концепции и отговорности на ИТ Business Analyst
 • Gap Analysis в бизнеса
 • Управление на заинтересованите страни (Stakeholder Management)
 • Power/Interest Grid за класификация и стратегии за управление
 • Case Study - въведение в конкретен случай на проект, с цел научаване на практически аспекти на бизнес анализа.
 • Преглед на Документ за Бизнес Изисквания (Business Requirements Document), който представлява съставна част от бизнес анализа и съдържа информация за нуждите и изискванията към проекта.

1 седмица

 • Задълбочено изучаване на functional & non-functional requirements
 • Разбиране на SMART requirements technique
 • Изучаване на различни техники за извличане на изисквания  

1 седмица

 • Практическо занятие, за извличане на изискванията по проект с конкретен клиент
 • Задълбочено изучаване как се пишат User stories and Acceptance criteria
 • Разбиране как да се уточняват бизнес и ИТ изисквания
 • Научаване на MOSCoW техниката за приоритизиране на изисквания

1 седмица

 • Въведение във Visual Modelling and Lucidchart
 • Разбиране на ролята и стойността на Бизнес Процесния Анализ в организациите с техниката (as is - to be)
 • Научаване какво е BPMN и правила за последователно създаване на бизнес процеси
 • Разбиране и прилагане на BPMN за представяне на работните потоци на бизнес процеси

1 седмица

 • Разбиране на важността на моделирането в дизайна на системи
 • Развиване на разбиране за поведенческото (Use Case) моделиране
 • Разбиране на начина, по който се разработват описанията на Use Case

1 седмица

 

 • Practical Exercises for Gap Analysis
 • Practical Exercises for Stakeholder Management
 • Practical exercises fcr developing diagrams
 • Q&A Session

Разбиране какво представлява Бизнес Анализ и каква стойност предоставя – 1 седмица

 • Разбиране на ключовите концепции и отговорности на ИТ Business Analyst
 • Gap Analysis в бизнеса
 • Управление на заинтересованите страни (Stakeholder Management)
 • Power/Interest Grid за класификация и стратегии за управление
 • Case Study – въведение в конкретен случай на проект, с цел научаване на практически аспекти на бизнес анализа.
 • Преглед на Документ за Бизнес Изисквания (Business Requirements Document), който представлява съставна част от бизнес анализа и съдържа информация за нуждите и изискванията към проекта.

1 седмица

 • Задълбочено изучаване на functional & non-functional requirements
 • Разбиране на SMART requirements technique
 • Изучаване на различни техники за извличане на изисквания  

1 седмица

 • Практическо занятие, за извличане на изискванията по проект с конкретен клиент
 • Задълбочено изучаване как се пишат User stories and Acceptance criteria
 • Разбиране как да се уточняват бизнес и ИТ изисквания
 • Научаване на MOSCoW техниката за приоритизиране на изисквания

1 седмица

 • Въведение във Visual Modelling and Lucidchart
 • Разбиране на ролята и стойността на Бизнес Процесния Анализ в организациите с техниката (as is – to be)
 • Научаване какво е BPMN и правила за последователно създаване на бизнес процеси
 • Разбиране и прилагане на BPMN за представяне на работните потоци на бизнес процеси

1 седмица

 • Разбиране на важността на моделирането в дизайна на системи
 • Развиване на разбиране за поведенческото (Use Case) моделиране
 • Разбиране на начина, по който се разработват описанията на Use Case

1 седмица

 • Practical Exercises for Gap Analysis
 • Practical Exercises for Stakeholder Management
 • Practical exercises fcr developing diagrams
 • Q&A Session

Лектор

Жилбер Баев

Жилбер е с близо 6 години опит в IT сферата като IT Business Analyst, Product Owner и IT Project Manager. Първи стъпки прави още в гимназията с групови проекти и стартъпи и в последствие натрупва професионален опит в FinTech фирмата TransferMate Global Payments и Automotive Manufacturing компанията Cummins, а в момента е част от IT Service компанията Accedia. През последната година Жилбер активно преподава IT Business Analysis и е готов да ви помогне със сдобиването на ценни и ключови знания, необходими за успешното развитието в тази област.

Препоръки и впечатления