Support & Downloads

Quisque actraqum nunc no dolor sit ametaugue dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consyect etur adipiscing elit.

s f

Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
foton@qodeinteractive.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

Курс - Data Engineering

Стартирайте кариера в света на Data Engineering

Информация за
курса

Продължителност

2 месеца, 2 сесии на седмица

Лекции

Всеки вторник и четвъртък, по 3 часа на сесия, от 19:00 до 22:00 часа

Формат

Онлайн с възможност за хибриден модел на преподаване

Цена

900 лева (вкл. ддс)

(възможност за разсрочено плащане)

Защо Data Engineering?

За кого е подходящ курса?

Нашата програма Data Engineering е подходяща за:

 • всеки който e начинаещ и има силно желание за развитие в света на данните
 • администратори на бази данни
 • анализатори на данни
 • разработчици на бизнес рапорти
 • бъдещи специалисти по данни
 • всички, които търсят практически умения свързани с Data Engineering

Структура на курса

Основи на SQL - 2 седмици

 • Релационни бази данни и таблици
 • SQL заявки и синтаксис
 • Логическа обработка на заявки

Основни и напреднали SQL заявки - 2 седмици

 • Основни SQL заявки
 • Напреднали SQL заявки
 • SQL сливания (Joins)

Основи на Data Warehousing - 1 седмицa

 • Концепции за Data Warehouse (Хранилище на данни)
 • Dimensional Data Model

Видове Схеми и Моделиране на Данни - 1 седмицa

 • Видове схеми (Star и Snowflake)
 • Ключове и индекс

Интеграция на Данни с Azure - 1 седмица

 • Azure Data Lake
 • Azure Data Factory
 • Зареждане и Трансформации на Данни
 • Графики и Мониторинг на Пайплайни (процеси)

Финален проект - 1 седмица 

 • Завършващ проект, прилагане на придобитите умения и знания.
 • Възможност за Networking: Създаване на ценни контакти.
 • Завършване на Курса: Обобщаване на курса с важна информация.
 • Стратегии за Успешни Интервюта: Експертни съвети за да се справите успешно с интервю за позиция Data Engineer.
 • Материали и насоки за последващото обучение и надграждане в Data Engineer.

Основи на SQL – 2 седмици

 • Релационни бази данни и таблици
 • SQL заявки и синтаксис
 • Логическа обработка на заявки

Основни и напреднали SQL заявки – 2 седмици

 • Основни SQL заявки
 • Напреднали SQL заявки
 • SQL сливания (Joins)

Основи на Data Warehousing – 1 седмицa

 • Концепции за Data Warehouse (Хранилище на данни)
 • Dimensional Data Model

Видове Схеми и Моделиране на Данни – 1 седмицa

 • Видове схеми (Star и Snowflake)
 • Ключове и индекс

Интеграция на Данни с Azure – 1 седмица

 • Azure Data Lake
 • Azure Data Factory
 • Зареждане и Трансформации на Данни
 • Графики и Мониторинг на Пайплайни (процеси)

Финален проект – 1 седмица 

 • Завършващ проект, прилагане на придобитите умения и знания.
 • Възможност за Networking: Създаване на ценни контакти.
 • Завършване на Курса: Обобщаване на курса с важна информация.
 • Стратегии за Успешни Интервюта: Експертни съвети за да се справите успешно с интервю за позиция Data Engineer.
 • Материали и насоки за последващото обучение и надграждане в Data Engineer.

Лектори

Гергана Шопова

Гергана е с над 8-годишен практически опит в Data Engineering и Datawarehouse, BI Specialist. Тя не само владее data analytics, Microsoft Excel и R, ETL, Azure Analytics познания но притежава и магистърска степен по бизнес анализ от Софийски университет "Св. Климент Охридски". В момента Гергана заема позицията на Senior Data Engineer, роля, в която е успешна в продължение на няколко години.

Ник Ваклинов

Ник има над 10 години опит в технологичния сектор, от които 5+ години опит в преподаването. Ръководил над 30 проекта свързани с DevOps. Някои от позициите които е заемал: Head of DevOps, Tech Lead, Engineering Lead, Data Platform Architect.

Препоръки и впечатления