Support & Downloads

Quisque actraqum nunc no dolor sit ametaugue dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consyect etur adipiscing elit.

s f

Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
foton@qodeinteractive.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

Георги Георгиев

Quality Assurance Specialist

Опит

  • Георги е опитен инженер за осигуряване на качество на софтуер, с магистърска степен по информатика и шестгодишен опит в индустрията.
  • Освен експертизата си в професионалната област, Георги е асистент Технически университет София.
  • Има опит както с ръчно, така и с автоматизирано тестване.
  • В момента работи по автомобилен проект - системи за безопасност, които са от съществено значение и предполагат специални изисквания за осигуряване на качество.

Сертификати

  • Professional Data Scientist
  • Microsoft Certified: Azure Data Scientist Associate

Георги води: