Support & Downloads

Quisque actraqum nunc no dolor sit ametaugue dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consyect etur adipiscing elit.

s f

Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
foton@qodeinteractive.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

Курс - Machine Learning & AI

Научете се да управлявате изкуствен интелект

Информация
за курса

Продължителност

2 месеца, 2 сесии на седмица

Лекции

Всеки вторник и четвъртък, по 3 часа на сесия, от 19:00 до 22:00 часа

Формат

Онлайн с възможност за хибриден модел на преподаване

Цена

900 лева (вкл. ддс)

(възможност за разсрочено плащане)

За кого е подходящ курса?

Нашата програма Machine Learning & AI е внимателно проектирана за:
 • хора от различни професионални сфери
 • софтуерен разработчик
 • бизнес професионалист
 • технологичен ентусиаст
 • търсещ работа в бума на технологичния сектор
 • настоящ ИТ професионалист, който желае да внедри изкуствения интелект и машинното обучение в работата си
Не е необходимо да имате разширено техническо образование – нашата програма е насочена и към начинаещи и предлага напреднали модули за тези, които искат да разширят знанията си.

Структура на курса

Основи на Изкуствен Интелект и Основи на Python - 1 седмица 

 • Основи на Python
 • Среди за Разработка - MiniConda, Google Colab, Jupyter тетрадки
 • Pandas, Numpy

Събиране и Подготовка на Данни - 1 седмица

 • Източници на Данни (Kaggle и други)
 • Работа с Различни Формати на Данни (CSV, JSON и други)
 • Подготовка на Данни (sklearn.preprocessing)

Въведение в Машинното Обучение (МО) - 2 седмици

 • Основи на МО
 • Напреднали МО Алгоритми и Оценка на Моделите
 • Настройка на Хиперпараметрите
 • Алгоритми за Прогнозиране на Времеви Редов

Дълбоко Обучение (ДО) и Невронни Мрежи - 1 седмицa

 • Въведение в Дълбокото Обучение
 • Типове Невронни Мрежи
 • Архитектури и Характеристики на Невронни Мрежи
 • Прехвърляне на Знание (Transfer Learning)

Обработка на Естествени Езици (ЕЕ) - 1 седмица

 • Въведение в ЕЕ
 • Техники за Обработка на Текст
 • Различни Типове Задачи в ЕЕ
 • Подходи за Решаване на Задачи в ЕЕ

Компютърно Зрение (КЗ) - 1 седмица 

 • Въведение в КЗ
 • Техники за Обработка на Изображения
 • Различни Типове Задачи в КЗ
 • Подходи за Решаване на Задачи в КЗ

Специализирани Теми - 1 седмица 

 • Машинно Обучение в Облачни Платформи (Azure)
 • Azure ML
 • Azure Cognitive Service

Финален проект - 1 седмица 

 • Завършващ проект, прилагане на придобитите умения и знания.
 • Възможност за Networking: Създаване на ценни контакти.
 • Завършване на Курса: Обобщаване на курса с важна информация.
 • Стратегии за Успешни Интервюта: Експертни съвети за да се справите успешно с интервю за позиция Machine Learning Engineer.
 • Материали и насоки за последващото обучение и надграждане в Machine Learning and AI.

Основи на Изкуствен Интелект и Основи на Python – 1 седмица 

 • Основи на Python
 • Среди за Разработка – MiniConda, Google Colab, Jupyter тетрадки
 • Pandas, Numpy

Събиране и Подготовка на Данни – 1 седмица

 • Източници на Данни (Kaggle и други)
 • Работа с Различни Формати на Данни (CSV, JSON и други)
 • Подготовка на Данни (sklearn.preprocessing)

Въведение в Машинното Обучение (МО) – 2 седмици

 • Основи на МО
 • Напреднали МО Алгоритми и Оценка на Моделите
 • Настройка на Хиперпараметрите
 • Алгоритми за Прогнозиране на Времеви Редов

Дълбоко Обучение (ДО) и Невронни Мрежи – 1 седмицa

 • Въведение в Дълбокото Обучение
 • Типове Невронни Мрежи
 • Архитектури и Характеристики на Невронни Мрежи
 • Прехвърляне на Знание (Transfer Learning)

Обработка на Естествени Езици (ЕЕ) – 1 седмица

 • Въведение в ЕЕ
 • Техники за Обработка на Текст
 • Различни Типове Задачи в ЕЕ
 • Подходи за Решаване на Задачи в ЕЕ

Компютърно Зрение (КЗ) – 1 седмица 

 • Въведение в КЗ
 • Техники за Обработка на Изображения
 • Различни Типове Задачи в КЗ
 • Подходи за Решаване на Задачи в КЗ

Специализирани Теми – 1 седмица 

 • Машинно Обучение в Облачни Платформи (Azure)
 • Azure ML
 • Azure Cognitive Service

Финален проект – 1 седмица 

 • Завършващ проект, прилагане на придобитите умения и знания.
 • Възможност за Networking: Създаване на ценни контакти.
 • Завършване на Курса: Обобщаване на курса с важна информация.
 • Стратегии за Успешни Интервюта: Експертни съвети за да се справите успешно с интервю за позиция Machine Learning Engineer.
 • Материали и насоки за последващото обучение и надграждане в Machine Learning and AI.

Лектори

Димитър Ганев

Димитър e нашият AI инструктор и визионер по Машинно Обучение и Изкуствения Интелект. С години практически опит в разработката на водещи софтуерни решения в областта на изкуствения интелект, Димитър е истински лидер в света на технологичните иновации. Неговата експертиза обхваща PySpark, Azure Databricks, Python, Машинно Обучение, Дълбоко Машинно Обучение и Data Science.

Мирослав Кошутански

Мирослав е гост-лектор с 8-годишен стаж в областта на изкуствения интелект и технологиите. Той ръководи AI and Software Development отдел. Мирослав ще ви вдъхнови със своя опит и знания в областта на софтуерната разработка и AI.

Препоръки и впечатления