Support & Downloads

Quisque actraqum nunc no dolor sit ametaugue dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consyect etur adipiscing elit.

s f

Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
foton@qodeinteractive.com
+88 (0) 101 0000 000
Follow Us

Курс - Quality Assurance

Научи се как да подобряваш и осигуряваш качеството на модерни софтуерни продукти

Информация
за курса

Продължителност

2 месеца, 2 сесии на седмица

Лекции

Всеки вторник и четвъртък, по 3 часа на сесия, от 19:00 до 22:00 часа

Формат

Онлайн с възможност за хибриден модел на преподаване

Цена

900 лева (вкл. ддс)

(възможност за разсрочено плащане)

График

01/10/2023 - 12/01/2024

Записването е отворено

16/01/2024

Стартиране на курса

07/03/2024

Приключване на курса

01/10/2023 – 12/01/2024

Записването е отворено

01/10/2023 – 12/01/2024
16/01/2024

Започване на курса

16/01/2024
07/03/2024

Приключване на курса

07/03/2024

Защо Quality Assurance?

f

Осигуряване на Надеждност на Продукта

QA курсът ти предоставя знания и практически умения, необходими за откриване и отстраняване на бъгове и дефекти в софтуерните приложения. Това гарантира, че продуктът, който предлагаш, е надежден и функционира с високо качество.

a

Спазване на Стандартите и Регулациите

QA включва разбиране и прилагане на индустриални стандарти и регулации. Уменията, придобити чрез курса, ти позволяват да осигуриш, че софтуерът ти отговаря на всички изисквания и стандарти, които са в сила.

a

Ефективно Управление на Риска

Курсът по QA те обучава как да идентифицираш и управляваш потенциални рискове в разработката на софтуер. Това помага да се предотвратят бъдещи проблеми и осигурява успешната доставка на продуктите в срок и в бюджет

f

Осигуряване на Надеждност на Продукта

QA курсът ти предоставя знания и практически умения, необходими за откриване и отстраняване на бъгове и дефекти в софтуерните приложения. Това гарантира, че продуктът, който предлагаш, е надежден и функционира с високо качество

a

Спазване на Стандартите и Регулациите на решения

QA включва разбиране и прилагане на индустриални стандарти и регулации. Уменията, придобити чрез курса, ти позволяват да осигуриш, че софтуерът ти отговаря на всички изисквания и стандарти, които са в сила

a

Ефективно Управление на Риска

Курсът по QA те обучава как да идентифицираш и управляваш потенциални рискове в разработката на софтуер. Това помага да се предотвратят бъдещи проблеми и осигурява успешната доставка на продуктите в срок и в бюджет

За кого е подходящ курса?

Нашият курс по Quality Assurance е подходящ за:

 • Нашият курс по Quality Assurance (QA) е идеален за тези, които започват своя път в областта на тестването на софтуер. Специално създаден за начинаещи, този обучителен курс предоставя основни понятия и практически умения, необходими за успешното участие в областта на осигуряването на качеството на софтуерни приложения.
 • Курсистите ще научат основните принципи на QA, включително как да изграждат и изпълняват тестови случаи, как да откриват и докладват дефекти, как да работят с различни инструменти за тестване и как да сътрудничат ефективно с екипа за разработка.
 • Курсът предоставя практически упражнения и реални проекти, които помагат на курсистите да приложат уменията си в реални сценарии.

Независимо дали сте вече в ИТ сферата и искате да разширите знанията си в областта на софтуерното тестване, или човек, който търси нови умения в QA, този курс предоставя отлична възможност за растеж и развитие в този бързо развиващ се сектор.

Структура на курса

1 седмица

 

Въведение в софтуерното тестване 

 • Какво е осигуряване на качеството на софтуера? Какво е софтуерно тестване?
 • Какво е софтуерен дефект (бъг)?
 • Ръчно тестване срещу автоматизирано тестване
 • Седемте принципа на тестване
 • Въпроси

Типове тестване 

 • Представяне и сравняване на различни тестови нива
 • Тестови нива: Единично тестване срещу интеграционно тестване срещу системно тестване
 • Видове тестове: Статични тестове, динамични тестове (функционални, нефункционални) и др.
 • Приложение на различни типове тестове през нивата на теста
 • Въпроси

2 седмици

Тестови техники

 • Статични техники за тестване
 • Динамични техники за тестване
 • Упражнение

Test suites and test cases

 • Какво е тест кейс?
 • Тестове с абстракция на данните
 • Какво е тест сценарий?
 • Дизайн и организация на тестове
 • Изпълнение на тестове
 • Тест менажиране
 • Писане на първи тестове

1 седмица

Бъгове - примери, темплейти, откриване

 • Bug/Defect/Error
 • Класификация на бъговете
 • Връзка между тест и бъг
 • Менажиране на бъговете
 • Репортване на първи бъг(отклонение)

Бъг тракинг туул - упражнение

 • Описание и управление на дефекти
 • Работа със система за управление на дефекти (Bug tracking systems)
 • Запознаване с JIRA/Trello

1 седмица

SDLC, STLC & DevOps

 • Преглед на Жизнения цикъл на разработка на софтуер (SDLC)
 • Разглеждане на в Agile, Lean, Scrum и Kanban методики
 • Разбиране на DevOps в организационен контекст
 • Време за изпълнение и метрики от DORA
 • Въведение в концепциите на непрекъсната интеграция и доставка (CI/CD)

Scrum & Agile

 • Какво е Agile ?
 • Scrum модел
 • Какво е User Story и неговият формат
 • Ролите в Scrum
 • Елементи в Scrum
 • Събития в Scrum
 • Производителност на екипа
 • Въпроси

1 седмица

Functionality and regression testing

 • Стратегии при тестване на нова функционалност
 • Стратегии при тестване на съществуваща функционалност
 • Въведение в регресионното тестване (Regression testing)
 • Избор и приоритизация на тестовете при регресионно тестване

1 седмица

SQL Basics

 • Основи на базите данни - SQL срещу NoSQL
 • Типове SQL команди
 • MySQL Инсталация и навигация
 • SQL синтаксис
 • Как да четем езика?
 • SQL ключови думи
 • Какво да търсим, за да ни помогне да разберем езика?

Linux Basics

 • Как работи Linux?
 • Права за достъп в Linux
 • Работа с файлове
 • Файлова система и процеси
 • Основи на SSH
 • Въведение в скриптовете с Bash

1 седмица

WebServices & Postman

 • Монолитна архитектура vs архитектура, базирана на сървиси
 • Клиент/Сървър модел
 • Протоколи за транспорт и комуникация
 • XML/JSON формата
 • Разликата между SOAP и RESTful уеб услуги
 • Request/Response структура
 • Сървърни кодове - Тестване на примерни уеб услуги - RESTful

SQL & Postman

 • SQL - типове данни, ограничения, заявки
 • Въведение в Postmаn
 • Postman Collections
 • Методи в Postman
 • Създаване на REST API заявки

1 седмица

 • Мобилни операционни системи - Android и iOS
 • Използване на симулатори и емулатори
 • Най-често срещаните проблеми в мобилните приложения
 • Тестване на примерни приложения

1 седмица

Подготовка за интервю

 • Подготовка и оформяна на CV
 • Запознаване с най-често задаваните въпроси по време на интервю
 • Симулация
Тест (Теория + задача (Тест кейс))

1 седмица

Въведение в софтуерното тестване 

 • Какво е осигуряване на качеството на софтуера? Какво е софтуерно тестване?
 • Какво е софтуерен дефект (бъг)?
 • Ръчно тестване срещу автоматизирано тестване
 • Седемте принципа на тестване
 • Въпроси

Типове тестване 

 • Представяне и сравняване на различни тестови нива
 • Тестови нива: Единично тестване срещу интеграционно тестване срещу системно тестване
 • Видове тестове: Статични тестове, динамични тестове (функционални, нефункционални) и др.
 • Приложение на различни типове тестове през нивата на теста
 • Въпроси

2 седмици

Тестови техники

 • Статични техники за тестване
 • Динамични техники за тестване
 • Упражнение

Test suites and test cases

 • Какво е тест кейс?
 • Тестове с абстракция на данните
 • Какво е тест сценарий?
 • Дизайн и организация на тестове
 • Изпълнение на тестове
 • Тест менажиране
 • Писане на първи тестове

1 седмица

Бъгове – примери, темплейти, откриване

 • Bug/Defect/Error
 • Класификация на бъговете
 • Връзка между тест и бъг
 • Менажиране на бъговете
 • Репортване на първи бъг(отклонение)

Бъг тракинг туул – упражнение

 • Описание и управление на дефекти
 • Работа със система за управление на дефекти (Bug tracking systems)
 • Запознаване с JIRA/Trello

1 седмица

SDLC, STLC & DevOps

 • Преглед на Жизнения цикъл на разработка на софтуер (SDLC)
 • Разглеждане на в Agile, Lean, Scrum и Kanban методики
 • Разбиране на DevOps в организационен контекст
 • Време за изпълнение и метрики от DORA
 • Въведение в концепциите на непрекъсната интеграция и доставка (CI/CD)

Scrum & Agile

 • Какво е Agile ?
 • Scrum модел
 • Какво е User Story и неговият формат
 • Ролите в Scrum
 • Елементи в Scrum
 • Събития в Scrum
 • Производителност на екипа
 • Въпроси

1 седмица

Functionality and regression testing

 • Стратегии при тестване на нова функционалност
 • Стратегии при тестване на съществуваща функционалност
 • Въведение в регресионното тестване (Regression testing)
 • Избор и приоритизация на тестовете при регресионно тестване

1 седмица

SQL Basics

 • Основи на базите данни – SQL срещу NoSQL
 • Типове SQL команди
 • MySQL Инсталация и навигация
 • SQL синтаксис
 • Как да четем езика?
 • SQL ключови думи
 • Какво да търсим, за да ни помогне да разберем езика?

Linux Basics

 • Как работи Linux?
 • Права за достъп в Linux
 • Работа с файлове
 • Файлова система и процеси
 • Основи на SSH
 • Въведение в скриптовете с Bash

1 седмица

WebServices & Postman

 • Монолитна архитектура vs архитектура, базирана на сървиси
 • Клиент/Сървър модел
 • Протоколи за транспорт и комуникация
 • XML/JSON формата
 • Разликата между SOAP и RESTful уеб услуги
 • Request/Response структура
 • Сървърни кодове – Тестване на примерни уеб услуги – RESTful

SQL & Postman

 • SQL – типове данни, ограничения, заявки
 • Въведение в Postmаn
 • Postman Collections
 • Методи в Postman
 • Създаване на REST API заявки

1 седмица

 • Мобилни операционни системи – Android и iOS
 • Използване на симулатори и емулатори
 • Най-често срещаните проблеми в мобилните приложения
 • Тестване на примерни приложения

1 седмица

Подготовка за интервю

 • Подготовка и оформяна на CV
 • Запознаване с най-често задаваните въпроси по време на интервю
 • Симулация

Тест (теория + задача)

Лектори

Георги Георгиев

Георги е опитен инженер за осигуряване на качество на софтуер, с магистърска степен по информатика и шестгодишен опит в индустрията. Освен експертизата си в професионалната област, Георги е асистент Технически университет София. Има опит както с ръчно, така и с автоматизирано тестване. В момента работи по автомобилен проект - системи за безопасност, които са от съществено значение и предполагат специални изисквания за осигуряване на качество.

Eвелина Иванова

Eвелина е завършила бакалавър "Компютърно и софтуерно инженерство" в Технически университет - София, както и магистратура в НБУ - "Извличане на знания и технологии за големи данни". Притежава повече от 5 години опит в сферата на QA engineer. В момента основно се занимава с тестване на мобилни iOS приложения

Препоръки и впечатления